Una escola catalana i multilingüe a l’Alta Cerdanya

L’Associació catalana i plurilingüe Jordi Pere Cerdà –anomenada així en honor del poeta, dramaturg, polític i activista cultural nord-català– va néixer el setembre de 2012 amb l’objectiu de revitalitzar la cultura catalana a l’Alta Cerdanya, a la Catalunya Nord.

L’Associació va crear l’Escola Jordi Pere Cerdà, situada al municipi de Sallagosa. Una escola catalana i plurilingüe que acull alumnes de tots dos costats de la frontera amb la voluntat d’unificar la comarca i esborrar els límits lingüístics i culturals que semblen dividir-nos.

La Jordi Pere Cerdà és un model d’escola catalana que treballa diferents llengües sense perdre la identitat ni oblidar la voluntat de transmissió de la cultura del país. Els alumnes esdevenen plurilingües d’una manera natural, interioritzant des de ben petits que les llengües i les cultures són una riquesa. Tot i que el català és la llengua amb més presència a les classes, l’escola també ensenya en francès, anglès i castellà.

El centre té un esperit de servei públic transfronterer, i és per això que funciona des dels seus inicis de manera associativa. Es pretén que cap família quedi exclosa per qüestions econòmiques. Així, a més de les quotes dels membres de l’Associació Jordi Pere Cerdà, rebem el suport de diverses institucions per poder oferir un ensenyament assequible per a tothom.

Algunes pinzellades de la nostra pedagogia

L’escola Jordi Pere Cerdà és una escola petita i humil, amb 48 alumnes en l’actualitat. S’hi mira de reproduir un ambient familiar, en el qual les educadores són properes i ofereixen un tracte càlid i de confiança als alumnes. Considerem que és essencial establir un vincle afectiu entre mestres i alumnes perquè els aprenentatges incideixin d’una manera positiva, emocional i motivadora. Les educadores observen les necessitats dels alumnes tant en l’àmbit individual com en grup, i adapten els continguts en funció de les necessitats i els interessos dels alumnes. No només faciliten el temari, sinó que ofereixen als alumnes la possibilitat de dedicar-se especialment als aspectes que els atrauen més. Els alumnes, partint d’aquesta orientació inicial, realitzen una gran tasca d’investigació pel seu compte: cerquen informació sobre els temes que han escollit com a treball personal, formulen hipòtesis i concreten conclusions. Els infants són actius en el seu aprenentatge perquè volem que esdevingui significatiu per a ells, i no un mer tràmit escolar.

A cada classe hi ha alumnes de diferents edats i nivells, ja que aquesta distribució ens permet respectar el ritme individual de cada alumne, la seva evolució particular. Així, els grans s’involucren en l’aprenentatge dels petits i els fan de model, i els petits reben una estimulació superior pel fet d’aprendre també amb altres nens i no tan sols amb adults.

És habitual que les famílies participin en sortides i activitats a l’aula. Aquelles que ho desitgen poden organitzar un taller, o bé una sortida, i així oferir als infants una experiència enriquidora. Convé que els alumnes vegin que les famílies s’involucren en la vida escolar.

El català és la llengua més present a l’escola. Tanmateix, tot i que totes les mestres són plurilingües, cada una d’elles és referent per als alumnes d’una llengua en concret. L’equip educatiu avalua anualment l’evolució lingüística dels alumnes i realitza modificacions segons les necessitats individuals i de grup.

L’escola és el reflex a petita escala de la nostra comarca, on conviuen el català, el francès i el castellà. A l’escola es reprodueix aquesta pluralitat amb harmonia, equilibri i naturalitat. La finalitat és formar els alumnes perquè assoleixin competència comunicativa en totes tres llengües (a més de l’anglès, com a llengua estrangera) amb respecte i estimació.